Pomimo faktu, iż firma istnieje już od 1990 roku. To jesteśmy zawsze o krok przed konkurencją, pod względem nowych technologii. Pracujemy na najnowszych licencjonowanych programach komputerowych, wspomagających projektowanie dróg. Mapy, które używamy podczas procesu projektowego są to cyfrowe modele terenu. Droga zaprojektowana w ten sposób, jest dopracowana pod każdym szczegółem jak nigdy przedtem.

Data: lipiec 2015

Obiekt: Zagospodarowanie terenu parku na osiedlu „Na Skarpie” w sektorze „Maciej” w Toruniu

Zleceniodawca: Gmina Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
 
 

© 2017 Biuro Projektów Drogowych s.c. All rights reserved.